Paskelbta: spalio 6, 2020

Viešo supažindinimo protokolas su UAB „DETAJA“ eksploatuoti netinkamų transporto priemonių apdorojimo, adresu P. Katiliaus g. 24b, Katiliškių kaime, Marijampolės savivaldybėje, poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita

Peržiūrėti: Protokolas_UAB Detaja ir Dalyvių sąrašas