Paskelbta: birželio 29, 2022

Viešo supažindinimo protokolas su

Joniškio rajono Bariūnų žemės ūkio bendrovės pienininkystės komplekso plėtros poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita (PVSV).

Peržiūrėti: Protokolas ir dalyvių sąrašas_Bariūnų ŽŪB PVSV