Paskelbta: vasario 10, 2022

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius:  UAB „NS Trading“, Pramonės g. 1, Gabšių k., LT-60192 Raseinių r., tel.:  +370 428 53993, faksas +370 428 57070 el. p. arvydas@norvelita.lt.

Ataskaitos rengėjas: UAB „Ekostruktūra“, Raudondvario pl. 288a-9, Kaunas LT-47164, tel. +370 607 23980, el. p. info@ekostruktura.lt. Biuro adresas: Studentų g. 67-410, 51392 Kaunas.

PŪV pavadinimas, vieta (adresas): Vienos vėjo elektrinės Raseinių r. sav., Raseinių sen., Gabšių kaime statyba.

PŪV aprašymas: Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas atliekamas siekiant nustatyti sanitarinę apsaugos zoną (SAZ) planuojamai ūkinei veiklai – vienos vėjo elektrinės statybai prie UAB „Norvelita“ žuvų perdirbimo įmonės.

Ataskaita viešai eksponuojama PVSV dokumentų rengėjo internetiniame puslapyje www.ekostruktura.lt, rubrikoje „Visuomenės informavimas“ https://www.ekostruktura.lt/visuomenes-informavimas/  nuo 2022 m. vasario 14 d. iki kovo 2 d.

Pasiūlymus Ataskaitos klausimais raštu, elektroniniu paštu info@ekostruktura.lt   galima teikti ataskaitos rengėjui UAB „Ekostruktūra“ biuro adresu Studentų g. 67-410, LT-51392 Kaunas iki viešo supažindinimo.

Viešas supažindinimas vyks 2022 m. kovo 2 d. 17:00 val. internetinės vaizdo transliacijos būdu panaudojus šią nuorodą: https://cutt.ly/kOJZyCF arba paspaudus susirinkimo nuorodą, nurodytą www.ekostruktura.lt puslapyje (prisijungti prie susirinkimo spausti čia).

Sprendimą dėl PŪV galimybių priims Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas, K. Petrausko 24, Kaunas, tel. (37) 331683, el. p. kaunas@nvsc.lt.

 

Susipažinti su ataskaita: PVSV ataskaita, priedai