Paskelbta: spalio 10, 2019

Viešo supažindinimo protokolas su „Energijos gamybos paskirties pastato, Plento g. 13, Igliauka, Igliaukos sen., Marijampolės sav., statybos projekto“ poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita.

Protokolas ir dalyvių sąrašas