Atliekame poveikio aplinkai vertinimą (Atrankos PAV, SPAV).
Nustatome SAZ – sanitarinę apsaugos zoną, atliekame poveikio visuomenės sveikatai vertinimą.
Modeliuojame triukšmo sklaidos žemėlapius licencijuota „CADNA A 4.6“ paketo programa.
Taip pat jei reikia sumodeliuoti oro taršą, kvapus, siųskite užklausą info@ekostruktura.lt, . +370 607 23980


SAZ nustatymas: Įmonė teikia poveikio visuomenės sveikatos vertinimo ir SAZ (sanitarinių apsaugos zonų) nustatymo paslaugas (Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos įmonei UAB „Ekostruktūra“ išdavė Visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licenciją Nr. VSL-552).

Veikla: Rengiame aplinkosauginius dokumentus infrastruktūros, žemės ūkio, energetikos, pramoniniams objektams ir kitai veiklai. Parengtas atrankas, poveikio aplinkai vertinimo ataskaitas, strateginio pasekmių aplinkai vertinimo dokumentus viešiname, deriname su institucijomis. Atliekame NATURA 2000 reikšmingumo nustatymą, deriname su Valstybine saugomų teritorijų tarnyba.


Nuo įmonės įkūrimo 2016 m. iki dabar sėkmingai įvykdyti/vykdomi šie projektai:

Biržų AB „Siūlas“ kamino aukščio skaičiavimo ir katilinės oro teršalų sklaidos modeliavimo paslaugos, 2018 m.

Tilto (pralaidos) Veiviržėnų sen., Pašlūžmio k. per Šlūžmės upę poveikio statybos projekto (rekonstrukcijos) įsteigtoms ir potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo įvertinimas, 2018 m.

Galvijų ūkio Plungės r. sav., Šateikių sen., Vydeikių k., Ežero g. 2 projektuojamo tvarto-angaro kvapų skaičiavimas ir sklaidos modeliavimas, 2018 m.

UAB “Jūrės medis“, medienos dirbinių gamybos (klijuotos ir neklijuotos medienos statybinių konstrukcijų gamybos), adresu Kazlų Rūdos sav. Jūrės k., Medelyno g. 4., poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (PVSV), SAZ nustatymas, 2018 m.

ŽŪB „Gražionių bekonas“ poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos parengimas (ūkinė veikla – Kiaulių kompleksas, Kalnelio Gražionių k., Radviliškio r.), 2018 m.

Galvijų ūkio plėtros Pavabalkšnio k., Plutiškių sen., Kazlų Rūdos sav.“ poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (SAZ nustatymas), 2018 m.

JONIŠKĖS (II ETAPAS – NUO KLEMIŠKĖS G. IKI LIEPŲ G.) IR ŠIENPJOVIŲ GATVIŲ KLAIPĖDOJE, REKONSTRAVIMO PROJEKTO triukšmo sklaidos modeliavimas ir poveikio įvertinimas gyvenamajai ir visuomeninei aplinkai. Organizatorius – Klaipėdos miesto savivaldybė, 2017 m.

UAB „Ladeira” eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymo, adresu Vasaros g. 22A Marijampolėje, poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (SAZ nustatymas), 2017-2018 m.

UAB „Rimi Lietuva“ mažmeninės prekybos centro adresu Varnių g. 41, Kaune statybos ir eksploatacijos informacija atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo, 2017 m.

Mažeikių miesto Pavenčių gatvės modernizavimo projekto poveikio įsteigtoms ir potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymas. Organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybė, 2017 m.

Oro teršalų ir kvapų sklaidos įvertinimas Šiaulių regiono mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiuose. VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras, 2017 m.

ŽŪK „ Baltas lašas“ gavijų ūkio, adresu Dvaro g. 53, Meškalaukio kaime, Joniškėlio apylinkių seniūnija, Pasvalio rajone, poveikio visuomenės sveikatai vertinimas. Sanitarinių apsaugos zonų – SAZ nustatymas, 2017-2018 m.

UAB „Sanitex“ prekybos centro adresu Savanorių g. 404A, Kaune, statyba ir eksploatavimas.

Triukšmo sklaidos modeliavimas ir oro taršos emisijų įvertinimas gamybos paskirties pastato rekonstravimo, administracinės bei sandėliavimo paskirties pastatų paprastojo remonto ir pagalbinio ūkio pastato-sandėlio griovimo Algirdo g. 15, Skuodo m., projektui.

UAB „Sollor“ (veikiančios Kumprės g. 1 Pakumprio k., Išlaužo sen. Prienų sav.) į aplinkos orą išmetamų teršalų kiekių įvertinimas, aplinkos oro teršalų sklaidos modeliavimas pažemio sluoksnyje, Aplinkos oro taršos šaltinių ir jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitos parengimas

IĮ „Saurolita“ mėsos gaminių gamybos, adresu S. Lozoraičio g. 42, Baltrušių km., Barzdų sen., Šakių r. sav., poveikio visuomenės sveikatai vertinimas, 2017 m. SAZ nustatymas – PVSV ataskaitos parengimas‎

UAB „Sanitex“ prekybos centro Pabalių g. 2, Alytuje statybos projekto informacija atrankai dėl PAV., 2017 m.

UAB „Lanksti linija“ metalo gaminių gamybos modernizacijos ir plėtros, Pramonės g. 14, Alytuje atrankos dėl PAV išvada, 2017 m.

Žvyrkelių Nr. 4311 (4,90-5,50 km), Nr. 4407 (8,15-8,55 km) ir Nr. 4819 (2,60-4,095 km) aplinkos apsaugos dalių parengimas, nustatant vandens telkinių apsaugos juostas ir zonas. Organizatorius – Lietuvos automobilių kelių direkcija, 2017 m.

Aplinkos apsaugos dalies parengimas valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 166 Plungė-Vėžaičiai ruožo nuo 0,066 km iki 3,10 km rekonstravimui, 2017 m.

Triukšmo modeliavimas prekybos centrui, adresu Topolių g.1 Alytus, 2017 m.

Triukšmo sklaidos modeliavimas ir triukšmo mažinimo priemonių nustatymas Sodų Bendrijai „Rūta“, Birštone. Organizatorius: Birštono savivaldybės administracija, 2017 m.

Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 3007 Nauradai – Naujamiestis – Krekenava ruožo nuo 19,83 km iki 20,80 km rekonstravimo Panevėžio raj. projekto poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymas. Organizatorius – Lietuvos automobilių kelių direkcija, 2016 m.

Triukšmo sumažinimo modeliavimai savitarnos automobilių plovykloms, 2016 m.

Visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavime programos metu atliktų visuomenės nuomonės apklausų, kraštovaizdžio srities specialisto (ų), diskusijų organizavimo, vedimo patirties turinčių specialistų konsultacijų paslaugų vykdant projektą „Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas Zarasų rajone“. Užsakovas – Zarasų rajono savivaldybės administracija, 2016 m.

ir kt. projektai (sanitarinių apsaugos zonų (SAZ) nustatymas, poveikio aplinkai vertinimas).


Straipsnis apie įmonės vadovę Kauno technologijos universiteto tinklalapyje. Skaityti


Pagrindiniai teisės aktai: Poveikio aplinkai vertinimo įstatymas, Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašas.

SAZ nustatymo paslaugos teikiamos pramoniniams, žemės ūkio komerciniams objektams, atsinaujinantiems energijos šaltiniams, kt. pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų nustatymo ir tvarkos aprašą.